当前时间:2018年06月17日 星期日 16:02:31
北方联盟阵线> > 浏览
若开邦战事简讯(2019.6.2--3)
0 northernalliance 2019年06月05日

IMG_20190605_164213.png2019.6.2--3.若开邦战斗简讯


    在6月2--3日的若开邦战事冲突中,若开军队缴获了缅军55师步兵营部分武器弹药。

  若开突击队攻击了minpya地区shwi tama村和awngdain村之间的hk.l.y3步兵营。

    两天的交火战斗中缅军伤亡40多人,其中15具尸首被若开军队发现。

   若开军队俘虏了3名缅军重伤员,按照国际公约对伤员进行抢救。

   在2号的战斗中,若开军队有4名战士为了正义的战斗献身。   

၂၀၁၉ခႏစဇြနလ(၂/၃)ရကတကပြဲသတငးမ်ား

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ဇြန္လ(၂)ရက္(တနဂၤေႏြေန႔)တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲ၊ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမ်ားႏွင့္သိမ္းဆည္းရမိခဲ့

ေသာတပ္မ(၅၅)လက္ေအာက္ခံ၊ကေလာၿမိဳ႕အေျခစိုက္၊ခလရ(၃)၏လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား၊

စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

ႏွင့္

ရန္သူ႔အေလာင္းမ်ား၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ဇြန္လ(၂)ရက္ေန႔၊ေန႔လည္(၂)နာရီခန္႔မွစတင္ၿပီးမင္းျပားၿမိဳ႕နယ္”ေ႐ႊတမာ႐ြာ”ႏွင့္”ေအာင္တိုင္႐ြာ

”အၾကားတြင္ခလရ(၃(ကေလာၿမိဳ႕အေျခစိုက္တပ္ရင္း)အားရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ကြန္မန္ဒိုမ်ား၏ထိုးစစ္ႏွင့္ေခ်မႈန္းေရးတိုက္ပြဲအတြင္း၌ရန္

သူ႔ထံမွက်ဆံုးအေလာင္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား၊စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကိုထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

အေစာပိုင္းသိမ္းဆည္းရမိေသာ

လက္နက္ငယ္တစ္ခုတြင္

(၄၁၇)

ဟုပါ႐ွိေသာေၾကာင့္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏

တပ္မ(၉၉)ကြပ္ကဲ

မႈေအာက္၊”ယင္းေတာ္”အေျခစိုက္၊ခမရ(၄၁၇)ႏွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည္ဟုယူဆခဲ့ေသာ္လည္း

ေနာက္ပိုင္းသိမ္းဆည္းရမိေသာ

ပစၥည္းမ်ားမွာတပ္မ(၅၅)ကြပ္ကဲမႈေအာက္၊ကေလာအေျခစိုက္၊ခလရ(၃)၏လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား၊စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊

ျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕႐ွိရသည္။

ထို႔အျပင္(၅၄၀)အမည္ပါစာအုပ္တစ္အုပ္၊ဗိုလ္ႀကီးေက်ာ္ဇင္ထြန္း(ၾကည္း၅၉၄၂၆)ႏွင့္ဗိ္ုလ္ဟိန္းမင္းထက္(ၾကည္း၇၂၁၄၃)ဟုေရးသား

ထားေသာစာအုပ္အခ်ိဳ႕ကိုလည္းသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။သမ္းဆည္းရမိေသာပစၥည္းမ်ားမွာ-

(၁)MG-42(ငါးၾကင္းၿမီး)-(၁)လက္၊က်ည္တြဲ(၃)ခုႏွင့္၎၏က်ည္ဆံ(၉၃၀)ေတာင့္၊

(၂)MA-1(၂)လက္

(၃)MA-2(၁)လက္

(၄)MA-3(၇)လက္

(၅)MA-4(၁)လက္

(၆)81MMဗံုးသီး(၈)လံုး

(၇)60MMဗံုးသီး(၁၄)လံုး

(၈)40MMဗံုးသီး(၃၄)လံုး

(၉)Energaအီနာဂါ(၃၇)လံုးႏွင့္၎၏ပို႔က်ည္(၂၃)ေတာင့္

(၁၀)RPG-7ဗံုးသီး(၂၁)လံုး

(၁၁)RPG-7ပို႔က်ည္(၁၇)ခု

(၁၂)လက္ပစ္ဗံုး(၂၀)လံုး


၁၃)နငးမငး(၁၆)လး

(၁၄)လက္နက္ငယ္က်ည္(၄၃၅၀)ေတာင့္

(၁၅)လက္နက္ငယ္က်ည္ေဘာက္(၂၈)ေဘာက္

(၁၆)စႏိုက္ဘာက်ည္ေဘာက္(၁)ေဘာက္

(၁၇)စက္လတ္က်ည္ေဘာက္(၁)ေဘာက္

(၁၈)စကားေျပာစက္ႀကီး(၂)လံုး

(၁၉)RTစက္(၂)လံုး

(၂၀)ဘက္ထရီအိုး(၂)လံုး

(၂၁)Solarဆိုလာ(၃)ခ်ပ္

(၂၂)ေခါက္ခ်ိဳးဆိုလာSolar(၁)ခု

(၂၃)Android/CDMAဖုန္းစုစုေပါင္း(၈)လံုး

(၂၄)တပ္မ(၅၅)ဘက္တံဆိပ္ပါယူနီေဖာင္း(၁၈)စံု

(၂၅)ေျမပံု(၁)ခ်ပ္

(၂၆)ဂဏန္းေပါင္းစက္Calculator(၁)ခု

(၂၇)လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕

(၂၈)ေဆးဝါးပစၥည္းအခ်ိဳ႕

(၂၉)ေစာင္(၁၇)ထည္

(၃၀)႐ံုးသံုးစာ႐ြက္၊စာတမ္း၊မွတ္တမ္း(၁)အိတ္

(၃၁)စားနပ္ရိကၡာအခ်ိဳ႕၊


သမးဆညးရမေသာပစညးမ်ားတြငရဲယနေဖာငး(အက်တစထည)၊ရဲအရာ႐အပြင(၂)ပြငပါဘားတစခ၊ရဲႏငဆကစပပစညးအခ်ဳ

႕ကိုထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ထို႔အျပင္တိုက္ပြဲအတြင္း၌အသက္မေသေသးပဲလည္ပင္းကိုက်ည္ေဖာက္ၿပီးျပင္းထန္ေသာဒဏ္ရာ

ရေနေသာခလရ(၃)၏သံု႔ပန္းတစ္ဦးကိုဖမ္းဆီးရမိၿပီးေနာက္မိမိတို႔ေဆးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွႏိုင္ငံတကာသံု႔ပန္းဥပေဒႏွင့္အညီမိမိတို႔တြင္ပါ

လာေသာေဆးဝါးမ်ားျဖင့္အတတ္ႏိုင္ဆံုးကုသေပးေနသည္။သို႔ေသာ္ေသနတ္ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရ႐ွိေနေသာ၎သံု႔ပန္း၏အသက္႐ွင္

သန္ေရးမွာခက္ခဲေနေပလိမ့္မည္။

သံု႔ပန္းျဖစ္သူ၏စစ္ေဆးထြက္ဆိုခ်က္အရလည္းခလရ(၃)ႏွင့္အတူရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္(၅)ဦးပါလာခဲ့ၿပီးတိုက္ပြဲအတြင္းတစ္ခ်ိဳ႕က်ဆံုး၊တစ္ခ်ိဳ႕

ဒဏ္ရာရေနေၾကာင္းထပ္မံသိ႐ွိရသည္။အဆိုပါရဲမ်ားသည္ရခိုင္႐ြာမ်ားကိုဝင္ေရာက္ပိတ္ဆို႔ဝိုင္းရံစဥ္ကာလမ်ားအတြင္း၌”ဥပေဒႏွင့္အညီ”

“နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရး”ဟူေသာေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္လက္တလံုးျခားအသံုးခ်ၿပီးရြာသူရြာသားမ်ားကိုပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ကာဖမ္းဆီးျခ

င္း၊ႏွိပ္စက္ျခင္း၊သတ္ျဖတ္ျခင္၊အစုလိုက္အပုံလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ရြာသူရြာသားမ်ားပိုင္ပစၥည္းမ်ားကိုခိုးယူျခင္း၊လုယူစားေသာက္ျခင္း၊

ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ၾကၿပီးစစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ိဳးစံုကိုက်ဴးလြန္ေနၾကေသာစစ္ရာဇဝတ္ေကာင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အားတိုက္႐ိုက္တစ္

မ်ိဳး၊သြယ္ဝိုက္တစ္ဖံုအားေပးကူညီခဲ့ၾကသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ကြန္မန္ဒိုမ်ား၏ယေန႔ထိုးစစ္အတြင္းမိမိတို႔ဖက္မွစစ္သည္ေတာ္(၃)ဦးအာရကၡတိုင္းျပည္ႏွင့္ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားတြက္အ

သက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရၿပီးအေသးစားႏွင့္အလတ္စားဒဏ္ရာရသူစုစုေပါင္း(၄)ဦးအထိ႐ွိခဲ့သည္။တိုက္ပြဲအတြင္းသတၱိေျပာင္ေျမာက္

စြာတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊စစ္သည္ေတာ္မ်ားအားမွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

ရန္သူ၏တပ္မ(၅၅)လက္ေအာက္ခံ၊ကေလာၿမိဳ႕အေျခစိုက္၊ခလရ(၃)မွထိခိုက္+က်ဆံုး)(၄၀)ေက်ာ္အထိ႐ွိခဲ့သည္။(မ်က္ျမင္အရ

ရန္သူ႔ဖက္မွေသဆံုးသူ၁၅ဦး)ရန္သူ႔ဖက္မွလက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ားကိုေျမာက္ဦးအပါအဝင္တိုက္ပြဲ၏တစ္ဖက္ကမ္း(ေလးၿမိဳ႕ျမစ္)မွပစ္

ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာတစ္ညလံုးနီးပါး႐ွိေနခဲ့သည္။

ဇြန္လ(၃)ရက္ေန႔၊နံနက္(၅)နာရီခန္႔မွစတင္ၿပီးအထိနာၿပီးဆုတ္ခြာထြက္ေျပးေနၾကသည့္ရန္သူမ်ားအားရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ကြန္မန္ဒိုမ်ားမွ

လိုက္လံ႐ွင္းလင္းလွ်က္႐ွိၿပီးလက္နက္ခဲယမ္းပစၥ

IMG_20190605_164213.png

文章点评
下级分类
关注我们